Bwriad y prosiect yw digido rhyddiaith Gymraeg o’r llawysgrifau rhwng cyfnod y prosiect Rhyddiaith Gymraeg 1300–1425 a chyfnod y prosiect Corpws Hanesyddol yr Iaith Gymraeg 1500-1850

The project aims to digitise Middle Welsh prose manuscripts in the period between the project Welsh Prose 1300–1425 and the period of the project A Historical Corpus of the Welsh Language 1500-1850